VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa -  Kierownik naukowy Kongresu

kawadj@box43.pl
 
Kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
                                 
Zainteresowania naukowe:
 • Parlamentaryzm europejski
 • Szeroko pojęta problematyka azjatycka
 • System polityczny RP
 • Systemy konstytucyjne państw świata
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Samorząd terytorialny
 • Unia Europejska
 
Zainteresowania prywatne:
Taniec, polityka, podróże, kino europejskie, literatura (w szczególności iberoamerykańska), jazz, fado

Kinga Sołowiej - Sekretarz Kongresu

kinga@marszalek.com.pl
mob. +48 506 662 366

Redaktor Wydawnictwa Adam Marszałek oraz asystentka prezesa ds.  międzynarodowych, w szczególności odpowiedzialna za kontakty z chińskimi partnerami.

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka programu EU Window Chinese Government Scholarship 2014/2015. Uczestniczka dwuletniego kursu językowego na Beijing Institute of Technology. 

Zainteresowania naukowe:

 • demonologia słowiańska
 • bajka ludowa
 • mitologie indoeuropejskie.

Hobby: 
literatura fantasy oraz literatura faktu, kino brytyjskie, ekologia


dr Marcin Kleinowski - Sekretarz Kongresu

Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doktoryzował się na podstawie rozprawy "Wyznaczniki siły państw w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej".

W 2012 roku został laureatem konkursu im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.


mgr Natalia Gburzyńska - Sekretarz Kongresu

natalia.gburzynska@op.pl

Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach filologia rosyjska (2013 r.) i stosunki międzynarodowe (2014 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczestniczka stażu językowego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Lektor języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Queen’s School oraz 3Way Dynamicznym Centrum Językowym. 

Zainteresowania naukowe:

 • pozycja Moskwy i Federacji Rosyjskiej we współczesnym świecie
 • dyplomacja
 • kampanie polityczne prowadzone w krajach Europy Wschodniej.

Hobby:
literatura rosyjska, kino współczesne, podróże, języki obce.


mgr Katarzyna Amrozy - Sekretarz Kongresu

katarzynaamrozy@wp.pl

Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania naukowe:

 • polska policja
 • kultura policyjna
 • służby mundurowe

Hobby: literatura (zwłaszcza kryminały), sztuki i systemy walki (krav maga, aikido).


dr Ahmet Burak - Sekretarz Kongresu ds. kontaktów z tureckimi i tureckojęzycznymi uniwersytetami

ahmet83burak@gmail.com

Doktor w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Pełnomocnik dziekana na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK  d.s. kontaktów z tureckimi i tureckojęzycznymi uniwersytetami.
Absolwent Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze - (Rosja) na Wydziale Stosunków Międzynarodowych w 2010 roku, ukończone studia magisterskie na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie - (Rosja) na Wydziale Ekonomii  i Zarządzania w 2012 roku.
 
Zainteresowania naukowe:
 • polityka zagraniczna Turcji oraz Bliskiego Wschodu
 • polityka zagraniczna Rosji, regionu Kaukazu, Unii Europejskiej
 • polityka zagraniczna Polski, Bałkanów, regionów Bałtyku, Europy Wschodniej i Kaliningradu

mgr Agnieszka Zakościelna - Sekretarz Kongresu

zakoscielna.a@gmail.com
mob. +48 535 867 886

Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii  i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich  z dziedziny dziennikarstwa  i komunikacji społecznej  o specjalizacji branding oraz Public Relations, posiadająca również tytuł licencjata  z politologii o specjalizacji marketing polityczny  i komunikacja medialna. Założycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego „Under Construction Public Relations” działającego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Uczestniczka czterech międzynarodowych projektów brandingowych w Petersburgu, Katanii, Budapeszcie oraz Timisoarze, realizowanych  w ramach programu wymiany Erasmus +. Od wielu lat zainteresowana dziedziną PR.


dr hab. Dorota Kamińska-Jones - Sekretarz Kongresu

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK, wykłada również sztukę i estetykę Indii na kierunku Indologia Uniwersytetu Warszawskiego.  Prowadziła również zajęcia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, na Podyplomowych Studiach nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci "Gender Studies” UW poświęcone kwestiom związanym z kobiecością w kulturze indyjskiej.

Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę i kulturę Indii oraz Wielkiej Brytanii, szczególnie z okresu Imperium, feminizm, kolonializm i relacje międzykulturowe. Szczególnie interesują ją kwestie związanie z kobiecością, Ajurwedą oraz kosmetologią w ujęciu transkulturowym.

Jest autorką czterech książek, wielu artykułów poświęconych tej tematyce oraz redaktorką rocznika Art of the Orient (Wydawnictwo Adam Marszałek).

Jest członkinią The European Association for South Asian Studies, the European Association for Asian Art and Archeology, European Association for South Asian Archaeology and Art oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. mgr Michał Dahl – Sekretarz Kongresu

dahl.michal@gmail.com

Doktorant w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • rywalizacja mocarstw na obszarze Azji i Pacyfiku
 • polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii
 • prawo konstytucyjne i komparatystyka prawnicza

 

mgr Kamila Rezmer- Sekretarz Kongresu

kamila.rezmer@onet.pl

Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich z politologii i studiów licencjackich z polityki publicznej.

Zainteresowania naukowe:

 • polityka wewnętrzna i zagraniczna,
 • kościoły i wierzenia na świecie,
 • system polityczny RP,
 • badania z zakresu agenda-setting.

Hobby: Teatr współczesny, sztuka, literatura, w wolnych chwilach maluje, oraz współtworzy scenografię i gra w amatorskim teatrze przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu osób starszych w Toruniu

 

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ MAT BUD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
The Embassy of Republic od Korea Korea-Polska 30 lat Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy" zadanie dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę