VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Rejestracja

Szanowni Państwo

Informujemy, że rejestracja uczestników na VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki jest aktywna tylko do 7 maja 2019 roku!
 
FORMULARZ REJESTRACYJNY
 
Organizatorzy zachęcają uczestników Kongresu do zgłaszania propozycji własnych, otwartych i zamkniętych, paneli tematycznych.
Kontakt: Natalia Gburzyńska, e-mail: natalia.gburzynska@op.pl
 
Referaty mogą być wygłaszane w języku angielskim, polskim i rosyjskim.
 
 
Serdecznie zapraszamy naukowców, badaczy, ekspertów, praktyków i przedsiębiorców zainteresowanych poniższą tematyką paneli:

– Nowy Jedwabny Szlak jako inicjatywa gospodarcza i polityczna;

– porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich;

– stosunki USA z państwami azjatyckimi w XXI wieku;

– relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi;

– mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku;

– rozwój ekonomiczny Azji;

– międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich;

– polityka gospodarcza w krajach azjatyckich;

– współpraca gospodarcza Azji i Europy i doświadczenia płynące ze wspólnych projektów;

– budowanie relacji handlowych z partnerami z państw azjatyckich;

– ekspansja państw azjatyckich na rynku globalnym;

– dyplomacja azjatycka;

– bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich;

– aqdministracja i samorząd terytorialny w państwach Azji;

– systemy medialne w państwach Azji;

– problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej;

– system wartości w państwach azjatyckich – tradycja, nowoczesność;

– tradycja i współczesność w Azji;

– problemy społeczne w Azji;

– religie w Azji;

– polityka historyczna;

– systemy konstytucyjne państw azjatyckich;

– kultura i edukacja;

– architektura bezpieczeństwa;

– systemy polityczne;

– systemy partyjne;

– przywództwo polityczne w państwach azjatyckich.

 

 

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ MAT BUD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
The Embassy of Republic od Korea Korea-Polska 30 lat Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy"  zadanie dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę