VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Formularz rejestracyjny

 


W przypadku braku afiliacji prosimy podać: miejsce pracy lub pełnioną funkcję lub macierzystą uczelnię itp.

LOGISTYKA. Te dane nie będą publikowane. Tylko do wiadomości organizatorów.

UWAGA! Opłata kongresowa bez noclegu wynosi 420 zł

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielania pokoju, nie gwarantując jednocześnie zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. W przypadku małżeństw oraz osób mogących zamieszkać razem w pokoju prosimy o zaznaczenie tego w uwagach.

FAKTURA. Wymagana w większości instytucji do zwrotu opłaty kongresowej.

POTWIERDZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku i jego partnerów w celach wyłącznie związanych z organizacją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Moje dane osobowe, inne niż oznaczone w tym formularzu, jako przeznaczone do publikacji, nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, sprzedawane ani publikowane. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania i kasowania moich danych w dowolnym momencie.

Zgłaszając się na Kongres, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej Kongresu, w mediach społecznościowych oraz materiałach związanych z Kongresem (w tym publikacjach).

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ MAT BUD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
The Embassy of Republic od Korea Korea-Polska 30 lat Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy"  zadanie dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę