VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Uczestnicy

Poniżej przedstawiamy listę uczestników Kongresu.

Dyplomaci:

 1. Rafał Poborski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ RP
 2. Konrad Maziarz, Zastępca Dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ RP
 3. JE Sun Mira, Ambasador Republiki Korei w Polsce
 4. JE Ri Geun, Ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce
 5. JE Sansanee Sahussarungsi, Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce
 6. JE Siti Nugraha Mauludiah, Ambasador Republiki Indonezji w Polsce
 7. JE Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
 8. JE Zhao Xiuzhen, Konsul Generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku
 9. Khalmurat Rashidov Konsul Uzbekistanu w Polsce
 10. Xu Xiaofeng, Radca ds. Handlowych Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej
 11. Zhang Zhonghua, Radca ds. Kultury Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej
 12. Choe Hyeok Jae, Radca Ambasady Republiki Korei w Polsce
 13. Kwon Ju Hyok, I Sekretarz Ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce
 14. Anirban Neogi, I Sekretarz Ambasady Ludowej Republiki Bangladeszu
 15. Alena Grace S. Borra II Sekretarz, Konsul Ambasady Republiki Filipin
 16. Li Chengyao, II Sekretarz ds. Handlowych Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej
 17. Tohpong Smiti, II Sekretarz Ambasady Królestwa Tajlandii w Polsce
 18. Jermel McGaskey, II Sekretarz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce
 19. Basana Sidabutar, Radca Ministra, Szef Sekcji Politycznej Ambasady Republiki Indonezji
 20. Zhang Ruoyu, Attaché ds. Kultury Ambasady ChRL w Polsce
 21. Michał Szczygielski, Attaché w Referacie ds. Azji Centralnej, Departament Wschodni MSZ RP
 22. Sylvia M. Reyes, Attaché Ambasady Republiki Filipin
 23. Dorota Mamaj, Zastępca Kierownika Instytutu Polskiego w Mińsku
 24. Jerzy Bańkowski, Konsul Honorowy Litwy w Torumiu
 25. Stanisław Rakowicz, Konsul Honorowy Peru w Toruniu
 26. Aleksander Zlatkin, Konsul Honorowy RP w Biszkeku
 27. JE Jacek Kluczkowski, były Ambasador RP w Ukrainie, Kazachstanie i Kirgistanie
 28. JE Przemysław Marzec, były Ambasador RP w Peru, Boliwii i Ekwadorze
 29. JE Krzysztof Szumski, były Ambasador RP w Chińskiej Republice Ludowej
 30. JE Stanisław Czesław Kozłowski, Radca Minister, były Ambasador RP w Singapurze
 31. Tomasz Łukaszuk, były Ambasador RP w Indonezji, Indiach i na Timorze Wschodnim
 32. Mateusz Piątek, były II Sekretarz Ambasady RP w Chińskiej Republice Ludowej

Goście honorowi:

 1. Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. dr hab. Marek Rocki, Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Uni Europejskiej
 3. dr Grzegorz Czelej, Senator RP, Przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej
 4. dr Piotr Zientarski, Senator RP, Wiceprzewodniczący Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej
 5. Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 6. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 7. Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
 8. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
 9. Prof. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia
 10. JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwerystetu Mikołaja Kopernika
 11. JM gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej
 12. prof. Liu Zhi, Zastępca Redaktora Naczelnego China Renmin University Press w Pekinie
 13. Prof. Vasyl Marchuk, Prorektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku
 14. Prof. dr hab. Aktolkyn Kulsariyeva, Prorektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Abai Kazakh
 15. Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prezes Komitetu Nauk Politycznych PAN
 16. Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak, Prezes Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
 17. Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 18. Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Prawa Prasowego
 19. Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej
 20. Prof. dr hab. Igor Zhukowski, Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie
 21. Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAT-BUD
 22. Aleksandra Łukomska-Smulska, Wiceprzewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej i Przewodnicząca Oddziału Toruńskiego EUK-SP
 23. Oleg Golovko, Dyrektor Wydawnictwa Helvetica z Odessy
 24. Michał Korolko, Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy:

  Prelegent/Participiant Tytuł referatu/Paper title
1. dr Marceli Burdelski  (Kraków/Poland) Polityka UE wobec programu nuklearnego KRLD
2. mgr Rafał Ciastoń (Warszawa/Poland) Strategia antydostępowa. Nowe wyzwanie dla globalnej pozycji US Navy
3. prof. Tadeusz Bodio (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
4. mgr Iwona Nadolska-Bartosiak (Toruń/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
5. prof. Zbigniew Karpus (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
6. prof.  Sylwester Gardocki (Opole/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
7. dr Daniel Kawa (Włocławek/Poland) Polsko-azerbejdżańska współpraca wydawnicza
8. ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała (Lublin/Poland) Edukacja wielokulturowości i międzykulturowości na płaszczyźnie wzajemnych wpływów Azji i reszty świata
9. dr Beata Mydłowska (Warszawa/Poland) Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w Indiach
10. mgr Norbert Obara (Lublin/Poland) Zadusić Persje. Polityczno-ekonomiczne konsekwencje zerwania porozumienia JcPoa
11. dr Adam Olechowski  (Warszawa/Poland) Modernizacja Chińskich Sił Zbrojnych
12. prof. Renata Podgórzańska (Szczecin/Poland) Polityka ChRL wobec Bałkanów Zachodnich
13. mgr Paweł Paszak (Warszawa/Poland) Inevitable war, decline of the West or business as usual? Western narratives on China’s ascension to power
14. mgr Tomasz Sińczak (Toruń/Poland) Chosroes II Parwiz (591-628) obraz irańskiego Króla królów w krótkiej kronice końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu
15. prof. Jerzy Sielski (Częstochowa/Poland) Komunistyczna Partia Chin - wczoraj i dziś
16. prof. Janusz Mariański (Lublin/Poland) Współczesna modernizacja społeczna a religia (ze szczególnym uwzględnieniem Korei Południowej)
17. mgr Natalia Gburzyńska (Toruń/Poland) Wizerunek Republiki Kazachstanu w polskich mediach internetowych
18. dr Ewa Cieślik
(Poznań/Poland)
Wybrane implikacje polityki gospodarczej chińskiej strategii OBOR dla krajów europy środkowo-wchodniej
19.  prof. Jarosław Piątek (Szczecin/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
20. Tadeusz Rzepecki (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
21. prof. Sabina Grabowska (Rzeszów/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
22. prof. Radosław Grabowski (Rzeszów/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
23. prof. Maciej Szczurowski (Gdańsk/Poland) Mity polityczne współczesnej Azji
24.  prof. Stanisław Sulowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
25. dr Karol Kościelniak (Poznań/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
26. mgr Agnieszka Labenz (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
27. mgr Michał Zaremba (Łódź/Poland) Japońsko-indyjska współpraca w ramach inicjatywy korytarza wzrostu Azja-Afryka
28. mgr Katarzyna Amrozy (Toruń/Poland) Funkcjonowanie izraelskiej policji
29. prof. Grażyna Strnad (Poznań/Poland) Szczyty międzykoreańskie w okresie prezydentury Moon Jae Ina
30. prof. Jerzy Boehlke (Toruń/Poland) Moderator
31. Julia Jarkiewicz-Tretyn (Warszawa/Poland) Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego
32. prof. Mariusz Wiatr (Wrocław/Poland) Morskie uwarunkowania rywalizacji Chin i USA
33. mgr Kamila Rezmer (Toruń/Poland) Stosunek katolicyzmu wobec praktyk wschodnich w kontekście semiotyki ciała jako praktyki biopolitycznej
34. dr Anna Michalak
(Łódź/Poland)
Wolność słowa w Republice Singapuru
35.  mgr Anna Gryszkiewicz (Gdańsk/Poland) Symbolika tańca w kole podczas Święta Zbiorów ludności autochtonicznej w Yuli na Tajwanie
36. prof. Bogdan Szulc (Warszawa/Poland) Wieloaspektowość przywództwa w Azji
37. dr Marcin Kleinowski (Grudziądz/Poland) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
38. prof. Hassan Jamsheer (Łódź/Poland)  Amerykańska polityka wobec Bliskiego Wschodu: zmiana czy kontynuacja
39. mgr Toghrul Allahmanli (Łódź/Poland) Role of international economy and geoeconomic factors in economic relations between Poland and Azerbaijan Republics
40. Aleksandra Kobylańska (Warszawa/Poland) Tradycyjna dieta azjatycka w kontekście uwarunkowań pedagogiki społecznej
41. mgr Prasanjit Chakma
(New Delhi/India)
Human rights violation against Rohingya refugee women: A curse of Politics
42. dr hab. Bartłomiej Toszek (Szczecin/Poland) Brexit jako przesłanka powrotu Wielkiej Brytanii na rynki dalekowschodnie. Diamentowa era brytyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej
43. dr Stanisław Czesław Kozłowski (Warszawa/Poland) Partnerstwo transpacyficzne (TPP) z udziałem i bez udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki - implikacje dla regionu Azji – Pacyfiku
44. dr Krzysztof Karolczak (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
45. mgr Bikram Chakma
(New Delhi/India)
Impact of Globalization in Current World
46. prof. Jakub Potulski (Gdańsk/Poland) "The Belt and Road Initiative", a amerykańska strategia polityczna wobec Azji Środkowej
47. Amarjit Chakma (Aurangabad/India) udział w dyskusji/participate in the discussion
48. Liu Yehua
(Pekin/China)
International Publishing Cooperation China Renmin University Press
49. prof. Przemysław Osiewicz (Poznań/Polnad) The US-EU divide over Iran sanctions
50. mgr Mateusz Danielewski (Warszawa/Poland) Stosunki ZSRR z Republiką Korei podczas ,,zimnej wojny’’
51. mgr Yana Valchetskaya (Warszawa/Poland) Stosunki rosyjsko-kazachstańskie w kontekście integracji eurazjatyckiej
52. Szymon Gumienik (Toruń/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
53. prof. Agnieszka Skóra (Olsztyn/Poland) Administrative Courts in Asia. Their Own Road or Western Influences?
54. mgr Sharipa Nurzhanova (Ałmaty/Kazakhstan) Development of Digital Media in Kazakhstan
55. dr Iwona Grodź
(Poznań/Poland)
Artysta i muza... Zawieście czerwone latarnie Zhang Yimou. Sytuacja kobiet w Chinach: kiedyś i dziś
56. mgr Olivier Harenda (Toruń/Poland) Clear Light of Day: National division and self-transfiguration according to Anita Desai
57. mgr Sony Chowduri
(New Delhi/India)
The Indian Society Impacted by The Buddhism
58. mgr Marta Jaroszewska (Bartoszyce/Poland) Analiza porównawcza systemów penitencjarnych w Polsce i Japonii
59. dr Robert Czulda
(Łódź/Poland)
Polityka bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu - wymiar wewnętrzny i międzynarodowy
60. mgr Andrzej Ostrowski (Droszków/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
61. mgr Kinga Sołowiej (Toruń/Poland) Współpraca wydawnicza między Polską a krajami azjatyckimi
62. mgr Wiktoria Trybuł (Warszawa/Poland) Czynniki powodujące upadek państwa
63. mgr Aleksandra Łuksza (Toruń/Poland) Kultura i język - gry towarzyskie jako narzędzie wpierające edukację studentów z Chin
64. dr Monika Krukowska (Warszawa/Poland) Chiny i Republika Południowej Afryki: aspekty współpracy
65. prof. Iwan Parubczak (Lwów/Ukraine) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
66. prof. Michał Strzelecki (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
67. prof. Antonina Kozyrska (Toruń/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
68. prof. Jacek Knopek (Toruń/Poland)  Emigracja polska i Polonia w arabskich krajach Bliskiego Wschodu
69. prof. Joanna Marszałek-Kawa (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
70. prof. Bolesław Sprengel (Toruń/Poland) Przestępczość Azjatów w Polsce
71. dr Joanna Piechowiak-Lamparska
(Toruń/Poland)
 udział w dyskusji/participate in the discussion
72. dr Katarzyna Kącka (Toruń/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
73. Prof. Marcin Czyżniewski (Toruń/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
74. mgr Piotr Gadzinowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
75. prof. Robert Jakimowicz (Kraków/Poland) Wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku
76. dr Piotr Łukasiewicz (Warszawa/Poland) Afganistan - inwazja budowniczych państw
77. Bishwa Chakma
(Noida/India)
udział w dyskusji/participate in the discussion
78. mgr Agnieszka Lesiczka (Warszawa/Poland) Turkologia w Czechach i Słowacji
79. prof. Tadeusz Dmochowski (Gdańska/Poland) Rosyjska kultura polityczna
80. prof. Jacek Sobczak (Warszawa/Poland) Rosyjska cerkiew prawosławna wobec problemów autokefalii
81. dr Ksenia Kakareko (Warszawa/Poloand) Autorskie do przedmiotów kultu wobec kanonów religijnych
82. prof. Maria Gołda-Sobczak (Poznań/Poland) Wpływ cerkwi prawosławnej na popularyzację kultury i języka rosyjskiego w państwach Dalekiego Wschodu
83. Joanna Cendrowska (Warszawa/Poland) Koncepcja guanxi w chińskim biznesie
84. mgr Andrzej Woźniak (Lublin/Poland) Laogai-chiński sposób na resocjalizację więźniów poprzez pracę
85. mgr Mateusz Piątek (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
86. mgr Mieczysław Łapanowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
87. mgr Dominik Stawicki (Poznań/Poland) Rola muzyki w ideologii rosyjskiej cerkwi prawosławnej
88. dr Magdalena Lewicka (Toruń/Poland) Arabskie konferencje na szczycie jako forum rozwiązywania konfliktów w regionie na przykładzie Szczytu LPA w Tunisie 31 marca 2019 roku. Analiza dokumentów
89. mgr Regaun Prodip Roy (Nadia/India) Impact of Buddhism on Indian society
90. dr Łukasz Danel
(Kraków/Poland)
The Asian part of the Commonwealth - the problematic case of the Maldives
91. dr Bartosz Hordecki (Poznań/Poland) W stronę charakterystyki prawosławnej interpretacji swobody ekspresji
92. prof. Andrzej Gąsiorowski (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
93. mgr Piotr Andrzej Głogowski (Kraków/Poland) Polityka Australii wobec państw ASEAN
94. mgr Aleksandra Raba-Schulze (Szczecin/Poland) Równość płci, a status kobiet w Chinach
95. prof. Waldemar Kitler (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
96. prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
(Warszawa/Poland)
System cyberbezpieczeństwa w Rosji
97. prof. Halina Świeboda (Warszawa/Poland) Skutki problemów demograficznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Chin - podobieństwa i różnice
98. dr Agnieszka Brzostek (Warszawa/Poland) Prawno-administracyjne podstawy cyberbezpieczeństwa Japonii
99. dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
(Warszawa/Poland)
Cyberbezpieczeństwo Australii. Wybrane aspekty
100. dr Monika Nowikowska (Warszawa/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
101. dr Filip Radoniewicz (Warszawa/Poland) Przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym w japońskim prawie karnym
102. dr Konrad Walczuk (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
103. dr Krzysztof Wąsowski (Warszawa/Poland) Południowokoreańska regulacja prawna w zakresie cyberbezpieczeństwa
104. prof. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk/Poland) Służby specjalne PRL i CIA podczas wojny w Wietnamie w latach 1966 (1967) - 1973
105. prof. Zdzisław W. Puślecki (Poznań/Poland) Unia Europejska a Nowy Jedwabny Szlak
106. prof. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
(Warszawa/Poland)
Gwadar - nowe chińskie okno na świat
107. prof. Bartłomiej Michalak (Toruń/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
108. dr Marek Brylew (Chełmno/Poland) Al-Hashd al-Shaabi. Bezpieczeństwo czy polityka?
109. mgr Sylwia Serwońska (Szczecin/Poland) Soft power ChRL
110. prof. Zbigniew Wiktor (Wrocław/Poland) Marksizm i konfucjanizm w ideologii KPCh
111. ks. dr Marek Karol Woś (Szczecin/Poland) Formy oddziaływania salezjanów w kształtowaniu tożsamości regionalnej w pracy salezjańskiej na terenie Azji
112. dr Jerzy Szukalski (Chełm/Poloand) Sądownictwo polubowne w państwach Azji Centralnej
113. dr Mariusz Bidziński (Warszawa/Poland) Koncepcje rozwoju metropolii stołecznych
114. prof. Marek Chmaj (Warszawa/Poland) Administracja samorządowa w Kazachstanie
115. dr Małgorzata Bonikowska (Warszawa/Poland) UE-INDIE partnerstwo stratefgiczne
116. mgr Zuzanna Sielska (Katowice/Poland) Chiny - nowy gracz na Półwyspie Bałkański
117. mgr Agnieszka Labenz (Gdańsk/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
118. mgr inż. Mariusz Rukat (Warszawa/Poland) Foreign policy of Poland towards China in perspective of XXI Century: deficit of power or gravitating nature of political justification?
119. dr Agnieszka Drzymała (Łódż/Poland) Wymiana handlowa a współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Singapurem
120. Radosław Skwierczyński (Siedlce/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
121. prof. Łukasz Jureńczyk (Bydgoszcz/Poland) Chińska Republika Ludowa wobec bezpieczeństwa Afganistanu w XXI wieku
122. Afolabi Micheal Ojo (Ikeja/Nigeria) udział w dyskusji/participate in the discussion
123. prof. Grzegorz Piwnicki (Gdańsk/Poland) Polski wkład w cywilizację krajów zakaukazia w XIX wieku
124. prof. Edward Haliżak (Warszawa/Poland) Ład w regionie Indo-Pacyfiku: między geoekonomią a klasyczną polityką równowagi sił
125. dr hab. Jakub Zajączkowski (Warszawa/Poland) USA w indyjskiej strategii równoważenia w regionie Indo-PAcyfiku
126. Krzysztof Galus (Toruń/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
127. Paweł Jaroniak (Toruń/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
128. dr Marcin Grabowski (Kraków/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
129. Oleg Golovko
(Odessa/Ukraina)
udział w dyskusji/participate in the discussion
130. Mykhailo Vikhliaiev (Zaporoże/Ukraina) udział w dyskusji/participate in the discussion
131. Zuzanna Dykiert (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
132. dr Mateusz Kuczabski (Warszawa/Poland) Azjatyckie standardy cyberbezpieczeństwa
133. mgr Roman Husarski (Kraków/Poland) Propaganda of entertainment. Shin Sang-ok impact on the DPRK cinema
134. Marcelina Barańska (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
135. prof. Piotr Kwiatkiewicz
(Zielona Góra/Poland)
udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
136. prof. Danuta Plecka
(Zielona Góra/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
137. mgr Daniel Komarzyca (Wrocław/Poland) Zgodność myśli taoistycznej z równą wolnością i prawami jednostki
138. prof. Maciej Walkowski (Poznań/Poland) Format "16+1" w ramach chińskiej strategii "Pasa i Drogi"
139. dr Tomasz Okraska (Katowice/Poland) "Act East" czy "Look East"? Polityka Indii w Azji Wschodniej w kontekście rywalizacji z Chińską Republiką Ludową
140. mgr Aleksandra Czubak (Kraków/Poland) Wpływ recepcji prawa europejskiego w Japonii na jej współczesną kulturę prawną
141. mgr Grzegorz Nizioł (Lublin/Poland) Bezpieczeństwo ekologiczne w Azji Centralnej. Uwarunkowania prawne i praktyka
142. prof. Tomasz Koziełło (Rzeszów/Poland) Koncepcje polityki zagranicznej rządów III RP wobec państw azjatyckich
143. dr Luiza Kostecka-Tomaszewska (Białystok/Poland) Handel zagraniczny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: doświadczenia Chin
144. dr Agnieszka Staszczyk (Kraków/Poland) Świątynia jako nośnik nacjonalistycznych treści – wizerunki bohaterów narodowych w indyjskiej architekturze sakralnej z 1. poł. XX w.
145. mgr Karol Starowicz (Warszawa/Poland) Między wojenną retoryką a politycznym dialogiem – Donald Trump a kwestia Korei Północnej
146. prof. Nana Akhalaia (Gori/Georgia) Tendencies of economic relations between Georgia and Asia
147. Tinatin Inauri
(Tbilisi/Georgia)
Tendencies of economic relations between Georgia and Asia
148. mgr Wioleta Gierszewska (Gdańsk/Poland) Obecność Chin w Rwandzie w sferze polityczno-gospodarczej
149. Łukasz Kominek (Warszawa/Poland) Rozwój japońskich sił samoobrony wobec rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Japonii
150. prof. Aktolkyn Kulsariyeva (Almaty/Kazakhstan) udział w dyskusji/participate in the discussion
151.  prof. Ryszard Strzelecki (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
152. mgr Tomasz Łukaszuk (Warszawa/Poland) Indie i Chiny jako mocarstwa normatywne w kontekżcie rywalizacji w regionie Oceanu Indyjskiego
153. mgr Paweł Bielicki (Bydgoszcz/Poland) Stosunki amerykańsko-chińskie za prezydentury Donalda Trumpa
154. mgr Witold Olejnik (Poznań/Poland) Caspian Sea and Black Sea in Russian Policymaking
155. dr Marzena Sobczak-Michałowska
(Bydgoszcz/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
156. mgr Marek Bogusz (Bydgoszcz/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
157. dr hab. Renata Gałaj-Dempniak (Szczecin/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
158. dr hab. Dorota Kamińska-Jones (Toruń/Poland) Świątynia jako nośnik nacjonalistycznych treści – wizerunki bohaterów narodowych w indyjskiej architekturze sakralnej z 1. poł. XX w.
159. mgr Anna Brzezińska-Rybicka (Warszawa/Poland) Edukacja w systemie penitencjarnym Azji na przykładzie wybranych krajów
160. dr Marek Musioł (Wrocław/Poland) Sekurytyzacja Kotliny Fergańskiej i jej rola w Regionalnym Kompleksie Bezpieczeństwa w Azji Centralnej
161. mgr Adrianna Czarnecka (Toruń/Poland) Rola kobiecych jednostek YPJ w walce z państwem islamskim
162. mgr Patryk Poborski (Gdańsk/Poland) Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa obcokrajowców w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w latach 1994-2018
163. prof. Jarosław Macała
(Zielona Góra/Poland)
ZSRR/Rosja w wyobrażeniach geopolitycznych polskiej muzyki popularnej po 1989 r.
164. prof. Grzegorz Bonusiak (Rzeszów/Poland) Czukcze we współczesnej Federacji Rosyjskiej
165. prof. Adam Hołub (Szczytno/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
166. prof. Nurlan Munbaev (Astana/Kazakhstan) udział w dyskusji/participate in the discussion
167. prof. Boguslaw Pacek (Kraków/Poland) Migracja jako jedno z istotnych wyzwań państw aztjatyckich
168. prof. Piotr Zariczny (Włocławek/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
169. Shin Muyeol
(Seul/Republic of Korea)
udział w dyskusji/participate in the discussion
170. Hong Sukhwa
(Seul/Republic of Korea)
udział w dyskusji/participate in the discussion
171. dr hab. Gizat Tabuldin
(Nur-Sulatan/Kazakhstan)
Imperial and Post-imperial Authority of Chingizidov Dynasty (13th-19th century)
172. prof. Liu Zhi
(Pekin/China)
Promoting Publication on Asian Studies and Establishing Community of Shared Destiny of Mankind
173. Jiao Shanshan
(Pekin/China)
udział w dyskusji/participate in the discussion
174. Ming Yueping
(Pekin/China)
udział w dyskusji/participate in the discussion
175. Wei Jiayu
(Pekin/China)
udział w dyskusji/participate in the discussion
176. Oleg Golovko
(Odessa/Ukraine)
udział w dyskusji/participate in the discussion
177. prof. Piotr Mickiewicz (Gdańsk/Poland) Chińsko-rosyjska kooperacja na akwenach morskich
178. dr hab. Paweł Borkowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
179. dr hab. Rafał Ulatowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
180. dr Łukasz Zamęcki (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
181. dr Łukasz Gołota (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
182. mgr Łukasz Świetnicki (Warszawa/Polnad) udział w dyskusji/participate in the discussion
183. prof. Stanisław Juszczyk (Katowice/Poland) Media cyfrowe w edukacji młodzieży polskiej i koreańskiej. Analiza porównawcza
184. prof. Yongdeog Kim
(Seoul/Republika Korei)
Media cyfrowe w edukacji młodzieży polskiej i koreańskiej. Analiza porównawcza
185. mgr Aleksandra Brzostek (Toruń/Poland) Legendy miejskie Państwa Środka
186. dr Łukasz Stach
(Kraków/Poland)
Gra warta świeczki? Znaczenie gospodarcze basenu Morza Południowochińskiego dla państw zaangażowanych w spór terytorialny o wyspy Spratly i Paracele
187. prof. Bartosz Wróblewski (Rzeszów/Poland) Spór Haszymidów z Saudami. Aspekt historyczny i współczesna polityka
188. prof. Vasyl Marchuk
(Iwano-Frankiwsk/Ukraine)
udział w dyskusji/participate in the discussion
189. mgr Katarzyna Ciepiela (Kraków/Poland) Wybory prezydenckie w Indonezji - Jokowi czy Prabowo?
190. dr Rafał Lisiakiewicz (Kraków/Poland) Petro-state syndrom w Rosji i relacje z Zachodem i Wschodem
191. prof. Swietłalana Czerwonnaja (Toruń/Poland) Azja we współczesnej poezji Tatarów polsko-litewskich
192. mgr Patryk Madej (Szczecin/Poland) Separatyzm cypryjski - wielowymiarowość problemu
193. prof. Sevda Akhundova (Baku/Azerbaijan) The Great Azerbaijan Poet and Propagandist of Khurufizm Nasimi
194. mgr Artur Tomeczek (Katowice/Poland) Japan’s Territorial Disputes with China and Russia
195. Paweł Kuźba
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
196. mgr Anna Sroka-Grądziel (Bydgoszcz/Poland) O polskich sinologiach i kierunkach z językiem chińskim
197. mgr Artur Lewandowski (Gdynia/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
198. mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk (Warszawa/Poland) Ways and hows of promoting democracy among the younger generation: the European Union and Georgia
199. mgr Karolina Leszek (Warszawa/Poland) The Joint Africa-EU Strategy in the Light of Chinese Belt and Road Initiative
200. prof. Jerzy Kornaś (Kraków/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
201. Cao Yang
(Pekin/China)
Film chiński
202. Wang Jing
(Pekin/China)
Film chiński
203. dr Anna Ratke-Majewska
(Zielona Góra/Poland)
Pamięć i polityka pamięci w ujęciu teorii memów
204. Aleksander Grąbczewski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
205. dr Jacek Grąbczewski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
206. mgr Elżbieta Ceholnik-Szafran (Szczecin/Poland) Podobieństwa i różnice w systemach edukacji w Polsce i Japonii
207. mgr Elżbieta Wielgosz (Świdwin/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
208. mgr. inż. Ireneusz Kwiatkowski (Koszalin/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
209. Zhang Siying
(Pekin/China)
udział w dyskusji/participate in the discussion
210. Meng Jiawen
(Pekin/China)
udział w dyskusji/participate in the discussion
211. Li Dan
(Pekin/China)
udział w dyskusji/participate in the discussion
212. mgr Zhandos Karinbayev (Warszawa/Poland) Etnopolityka w Kotlinie Fergańskiej: historia i teraźniejszość
213. Mateusz Wróblewski (Warszawa/Poland) Strategiczne partnerstwo chińsko-rosyjskie w sektorze energetycznym 2014-2019
214. Sun Yue
(Tianjin/China)
Estetyczne zmiany chińskie
215. Yu Wenhan
(Tianjin/China)
Estetyczne zmiany chińskie
216. Zhao Ruyu
(Tianjin/China)
Estetyczne zmiany chińskie
217. Zhu Dandan
(Tianjin/China)
Estetyczne zmiany chińskie
218. Yi Chen
(Tianjin/China)
Tradycyjne ubrania chińskie
219. Yang Hui Qing
(Tianjin/China)
Tradycyjne ubrania chińskie
220. Robert Luo
(Tianjin/China)
Chiny
221. dr Remigiusz Lewandowski (Warszawa/Poland) Polskie czempiony gospodarcze w kontekście rozwoju rynków azjatyckich
222. Lia Gubashvili
(Warszawa/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
223. dr Karolina Kalita (Wrocław/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
224. mgr Takaharu Uesugi (Wrocław/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
225. Li Aoyang
(Tianjin/China)
Tradycyjne ubrania chińskie
226. Hubert Zglinicki
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
227. dr Piotr Lewandowski (Warszawa/Poland) Chiny w polskich koncepcjach geopolitycznych
228. mgr Natalia Lewandowska (Poznań/Poland) Chińska spółka w polskiej rzeczywistości- analiza modelu i skutki podejmowanych działań
229. Karolina Alfuth
(Gdańsk/Poland)
Kody kulturowe jako determinanty japońskiego procesu decyzyjnego w zakresie bezpieczeństwa narodowego
230. dr Malwina Ewa Kołodziejczak (Warszawa/Poland) Uwarunkowania prawno-organizacyjne systemu cyberbezpieczeństwa w Republice Chińskiej (Tajwan)
231. dr Elżbieta Proń (Katowice/Poland) The changing role of international institutions in China's foreign policy
232. dr Artur Pohl
(Poznań/Poland)
Scena Polityczna Izraela po wyborach parlamentarnych
w 2019 r.
233. dr Marta Gębska (Warszawa/Poland) Inwestycje Chin w gospodarkę wybranych państw europejskich
234. Łukasz Curyło
(Jaworzno/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
235. Zhang Yan
(Pekin/China)
Turystka w Chinach
236. Zhang Lei
(Pekin/China)
Turystka w Chinach
237. Fryderyk Zoll
(Katowice/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
238. Maciej Zuziak
(Katowice/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
239. mgr Magdalena Stryja (Katowice/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
240. prof. Halina Świeboda (Warszawa/Poland) Skutki problemów demograficznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Chin - podobieństwa i różnice
241. prof. Piotr Grochmalski (Warszawa/Poland) Amerykańsko-chińska rywalizacja o prymat w sztucznej inteligencji
242. prof. Mikołaj Melanowicz (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
243. Rafał Poborski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
244. dr Krzysztof Grabowski (Włocławek/Poland) Geopolityczne oraz geostrategiczne aspekty państw kontynentu azjatyckiego
245. mgr Adrian Brona (Kraków/Poland) Career Patterns of Former First Secretaries of the Chinese Communist Youth League
246. mgr Natalia Lubińska (Gdańsk/Poland) Obraz Powstania Bokserów w XIX-wiecznej polskiej prasie
247. mgr Kornel  Bielawski (Gdańsk/Poland) Wybory powszechne w Indonezji w 2019 roku. Wektory zmian i rozwoju indonezyjskiej rzeczywistości politycznej
248. mgr Natalia Ciszewska (Toruń/Poland) Od gułagu do globalizacji, czyli rzecz o ewolucji rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej
249. mgr Maciej Maćkowiak (Pozdnań/Poland) Implementacja chińskiego systemu social credit
250. prof. Krystyna Gomółka (Gdańsk/Poland) Kobiety w polityce i władzach w Kazachstanie
251. dr Justyna Eska-Mikołajewska (Bydgoszcz/Poland) Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie
252. mgr Iga Bielawska (Warszawa/Poland) Innowacyjność gospodarki indyjskiej
253. dr Marek Porzeżyński (Warszawa/Poland) Certyfikacja cyberbezpieczeństwa w ujęciu prawnoporównawczym
254. mgr Katarzyna Matuszczyk-Lu (Xiamen/China) Miedzy tradycją a innowacją – chińska architektura współczesna
255. Wang Jiali
(Pekin/China)
Chiny: od robienia do stworzenia
256. He Taotao
(Pekin/China)
Chiny: od robienia do stworzenia
257. mgr Michał Pozorski (Szczeciń/Poland) Ryo i Koku- rzecz o zarobkach Samurajów
258. dr Magdalena Pogońska-Pol (Łódź/Poland) Relacje egipsko-izraelskie za prezydentury Abd al-Fattah as-Sisiego
259. dr Przemyslaw Sieradzan (Gdańsk/Poland) Japanese Puppet State of Manchukuo in Northeast China and its Contemporary Legacy
260. dr Krzysztof Olszewski (Katowice/Poland) O roli poezji w polityce w Japonii wczesnego średniowiecza (VII-VIII w.)
261. dr Marek Borys (Warszawa/Poland) Ocena współczesnej strategii morskiej ChRL
262. Filip Owczarek
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
263. Katarzyna Owczarek (Toruń/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
264. mgr Dominik Bień (Gdańsk/Poland) Stosunki Polska-ZSRR w programach ideowych opozycji politycznej w PRL
265. mgr Michał Bielecki (Warszawa/Poland) Zbrodnia bez nazwy? O zasadności użycia terminu ludobójstwo w odniesieniu do indonezyjskich masowych mordów z lat 1965-1966
266. Lu Youyou
(Wrocław/Poland)
Tradycyjne symbole w chińskiej sztuce współczesnej
267. dr Maria Ochwat
(Poznań/Poland)
Analysis of parliamentary elections in Thailand in 2019
Analysis of Singapore media system
268. dr Anna Zasuń (Częstochowa/Poland) Model oddolnej islamizacji w wybranych krajach bliskowschodnich
269. Krzysztof Listowski (Toruń/Poland) Samoa – między republiką a monarchią
270. mgr Łukasz Sarek (Warszawa/Poland) Analysis of Poland’s exports to China with application of the selected economic indicators
271. dr Helena Błazińska (Lublin/Poland) System nauczania w dawnych Chinach
272. mgr Damian Drozdowski (Kraków/Poland) Rozwój współpracy wojskowej między Japonią a innymi państwami i jej stan za rządów Shinzō Abe
273. mgr Linda Masalska (Warszawa/Poland) Język rosyjski w poradzieckich państwach Azji Centralnej – aspekty społeczne i kulturowe
274. dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Poznań/Poland) Dziecko i osoba starsza w Japonii jako podmiot polityki społecznej
275. mgr Joanna Kobylska (Toruń/Poland) Oblicza współczesnego społeczeństwa Japonii
276. mgr Maria Sztuka (Kraków/Poland) Chińska decyzja administracyjna o ukaraniu
277. dr Marcin Grabowski (Kraków/Poland) Wpływ amerykańsko-chińskiej wojny handlowej na region Indo-Pacyfiku
278. Anna Yan
(Guangzhou/China)
Poezja chińska
279. Kinga Goluch
(Kraków/Poland)
udział w dyskusji/participate in the discussion
280. dr Tadeusz Detyna (Opole/Poland) Timor Wschodni - 20 lat nadziei i rozczarowań
281. mgr Agnieszka Kociemba (Szczecin/Poland) Prawa kobiet w turcji. Omówienie wybranych aspektów
282. prof Andrzej Furier (Szczecin/Poland) Turcja i Kaukaz w polskich planach walki o niepodległość w XIX wieku
283. dr Tomasz Lenkiewicz (Gdańsk/Poland) Wybrane aspekty relacji politycznych między Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii a państwami azjatyckimi
284. dr Artur Filipowicz (Warszawa/Poland) Bioetyka transplantacji
285. mgr Joanna Karaś (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
286. mgr Olga Łozińska (Szczecin/Poland) Dyplomacja kulturalna Włoch na przykładzie działalności Włoskich Instytutów Kultury w Japonii
287. mgr Agnieszka Zakoscielna (Bydgoszcz/Poland) Marka narodowa Federacji Rosyjskiej a Zimowe Igrzyska Olimpijskie Soczi'14
288. Zhang Tingting (Guangzhou/China) Poezja chińska
289. mgr Tadeusz Rudek (Kraków/Poland) Polskie firmy logistyczne w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi
290. mgr Katarzyna Sopolińska (Toruń/Poland) Wybory powszechne w Bhutanie w latach 2008-2018
291. dr Marian Mencel (Gdańsk/Poland) Chiny wobec decyzji traktatu wersalskiego – Ruch 4 Maja
292. Lai Yiwen
(Guangzhou/China)
Różnice i podobieństwa mięzy polskim a chińskim
293. Chen Tong
(Guangzhou/China)
Różnice i podobieństwa mięzy polskim a chińskim
294. Patrycja Rutkowska (Toruń/Poland) Bezpieczeństwo socjalne jako element bezpieczeństwa społecznego w Chinach
295. dr Gracjan Cimek
(Gdynia/Poland)
Przemiany polskiej polityki zagranicznej wobec Chin (ChRL) po 1989
296. mgr Magdalena Klimek (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
297. dr hab. Dorota Kamińska-Jones (Toruń/Poland) Śakti - kobieca siła i jej boskie manifestacje
298. dr Agnieszka Staszczyk (Kraków/Poland) Święta indyjskie oczami kobiet
299. Marta Beimin
(Toruń/Poland)
Skarby sztuki indyjskiej w zbiorach toruńskich
300. Justyna Konieczna (Toruń/Poland) Skarby sztuki indyjskiej w zbiorach toruńskich
301. Wioletta Głyżewska (Toruń/Poland) Obudź swój wewnętrzny, twórczy potencjał - kundalini joga
302. mgr Marcin Przech (Lublin/Poland) Siedem lat współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami w formacie 16+1 – Szczyt w Dubrowniku – podsumowania i plany
303. Zhuge Zihao
(Wrocław/Poland)
Różnice kulturowe w prowadzeniu biznesu między Chinami a Polską
304. mgr Piotr Majewski (Toruń/Poland) Układ sił na Bliskim Wschodzie - dwubiegunowość czy policentryzm?
305. mgr Jermel McGaskey (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
306. Sylwester Józef Szwedzki (Kraków/Poland) Political perspective of the first Jesuits’ mission in the 16th century Japan
307.  Agnieszka Wadelska (Wrocław/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
308. prof. Leszek Buliński (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
309. Joanna Nasyrow (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion

 

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ MAT BUD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
The Embassy of Republic od Korea Korea-Polska 30 lat Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy" zadanie dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę